Keutamaan Doa Nurbuat Bagi Yang Mengamalkannya
Keutamaan Doa Nurbuat Bagi Yang Mengamalkannya

Keutamaan Doa Nurbuat Bagi Yang Mengamalkannya

Doa adalah salah satu cara untuk berkomunikasi dengan Tuhan, meminta pertolongan, memohon kesejahteraan, dan mengungkapkan rasa syukur. Doa juga dipercaya memiliki kekuatan dan keutamaan yang besar bagi mereka yang mengamalkannya dengan tulus dan ikhlas. Dalam Islam, doa merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat penting dan wajib dilakukan oleh setiap Muslim.

Lihat Daftar Isi

Keutamaan Do’a

Doa adalah hal yang sangat penting bagi setiap Muslim, karena membantu menjaga keseimbangan hidup dan memberikan kekuatan untuk mengatasi setiap masalah.

Doa Nurbuat adalah sebuah doa yang diyakini memiliki keutamaan dan manfaat besar bagi mereka yang mengamalkannya. Beberapa di antaranya adalah:

Diberkati oleh Allah: Doa Nurbuat diterima dan dikabulkan oleh Allah, sehingga membantu mempermudah segala urusan hidup.

Menghilangkan kesulitan: Doa Nurbuat diyakini dapat membantu menghilangkan kesulitan dan mempermudah segala urusan hidup.

Mendapatkan keselamatan: Doa Nurbuat juga diyakini mampu memberikan keselamatan dan perlindungan bagi mereka yang mengamalkannya.

Meningkatkan keimanan: Mengamalkan doa Nurbuat diyakini dapat membantu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah.

Diterima doa: Doa Nurbuat juga diyakini dapat membantu diterimanya doa yang diajukan.

Keutamaan Do’a Nurbuat Bagi Yang Mengamalkannya

  • Diterima oleh Allah: Doa yang diajukan dengan tulus dan ikhlas akan diterima oleh Allah dan dikabulkan sesuai dengan kehendak-Nya.
  • Menghilangkan kesulitan: Doa dapat membantu mengatasi kesulitan dan mempermudah segala urusan hidup.
  • Mendapatkan keselamatan: Doa juga dipercaya mampu memberikan keselamatan dan perlindungan bagi mereka yang mengamalkannya.
  • Meningkatkan keimanan: Menurut beberapa hadits, mengamalkan doa secara teratur dapat membantu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah.
  • Diterima doa: Doa yang diajukan dengan tulus dan ikhlas dipercaya akan lebih mudah diterima oleh Allah.
  • Memperkuat hubungan dengan Tuhan: Doa membantu memperkuat hubungan dengan Tuhan dan membantu memahami kehendak-Nya.
  • Memberikan rasa tenang dan damai: Doa dapat memberikan rasa tenang dan damai bagi mereka yang mengamalkannya, karena membantu mengatasi tekanan dan stress.
  • Membantu memperoleh kebahagiaan: Doa juga dipercaya dapat membantu memperoleh kebahagiaan hidup dan membantu memecahkan masalah.
  • Mencegah dari keburukan: Doa juga dipercaya dapat membantu mencegah dari keburukan dan membantu mengatasi masalah-masalah hidup.
  • Memberikan keberkahan

Namun, perlu dicatat bahwa keutamaan dan manfaat dari mengamalkan doa Nurbuat tidak terlepas dari ketaqwaan dan keikhlasan seseorang dalam berdoa. Ketaqwaan dan keikhlasan yang tinggi adalah kunci utama dalam menerima keutamaan dan manfaat dari doa Nurbuat.

Lafadz Do’a Nurbuat

Keutamaan Doa Nurbuat Bagi Yang Mengamalkannya
Keutamaan Doa Nurbuat Bagi Yang Mengamalkannya

Bacaan Latin doa Nurbuat:

“Allaahumma dzissulthanil’adziim. Wa dzilmannil qadiim. Wa dzilwajhil kariimi wa waliyyil kalimaatittaammaati wadda’awaatil mustajaabati‘aaqilil hasani wal husaini min anfusil haqqi‘ainil qudrati wannaaziriina wa‘ainil insi wal jinni.

Wa in yakaadulladziina kafaruu layuzliqunaka bi absaarihim lammaa sami’udzdzikra wa yaquuluuna innahuu lamajnun.

Wa maa huwa illaa dzikrullil‘aalamiin. Wa mustajaabu luqmaanal hakiimi wa waratsa sulaimaan daawuuda‘alaihimassalaamul waduudu dzul’arsyil majiid. Thawwil‘umrii wa shahhih ajsaadii waqdi haajatii waktsir amwaalii wa au laadii wa habbib linnaasi ajma’iin.

Wa tabaa’adil‘adaawata kullahaa min bani aadama‘alaihissalaamu man kaana hayyan wa yahiqqoal qaulu‘alal kaafiriin. Wa qul jaa al haqqu wa zahaqal baathilu innal baathila kaana zahuuqan.

Wanunazzilu minal qur’aani maa huwa syifaa un wa rohmatun lilmu’miniin. Wa laa yaziiduzzaalimiina illaa khasaaraa. Subhaana rabbika rabbil‘azzati‘ammaa yashifuun. Wa salaamun‘alalmursaliina wal hamdulillaahirabbil‘aalamiin.”

Artinya:

“Wahai Tuhanku, pemilik kekuasaan yang agung, yang memiliki anugerah yang terdahulu, memiliki wajah yang mulia, menguasai kalimat-kalimat yang sempurna, dan doa-doa yang mustajab, penanggung Hasan dan Husain dari jiwa-jiwa yang haq, dari pandangan mata manusia dan jin.

Dan sesungguhnya orang-orang kafir benar-benar akan menggelincirkan kamu (Muhammad) dengan pandangan mereka,ketika mendengar Alquran (dibaca) lalu mereka berkata:

“Sesungguhnya (Muhammad) itu benar-benar orang gila.’ Dan Alquran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi semua umat. Dan mengijabahi Lukmanul Hakim dan Sulaiman yang telah mewarisi Daud as.

Allah adalah dzat yang maha pengasih lagi memilik singgasana yang mulia, panjangkanlah umurku, sehatkanlah jasadku, kabulkanlah hajatku, perbanyaklah harta bendaku dan anakku, cintakan semua orang, jauhkanlah permusuhan anak cucu Adam a.s. dari orang-orang kafir.”

Dan katakanlah : “Yang haq telah datang dan yang batil telah musnah. Sesungguhnya yang batil itu pasti musnah.”

Dan kami turunkan Alquran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman, dan Alquran tidak akan menambah kepada orang-orang yang berbuat aniaya melainkan hanya kerugian.

Maha suci Allah, Tuhan yang Maha Mulia dari segala sifat yang diberikan orang-orang kafir. Dan semoga keselamatan tetap bagi para rasul. Dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam.”

Gabung Sekarang